Αμπελουργικοί Πάσσαλοι, Δίχτυα - Οινικές εξερευνήσεις