Γεωργικά Αμπελουργικά Μηχανήματα, Τρακτέρ - Οινικές εξερευνήσεις